تبلیغات
بر فراز اینتر نت - عنصر ۱۱۰ آناانیلیومUnunnilium

بر فراز اینتر نت

آشنایی مقدماتی


نام : آنا نیلیوم- Ununnilium
نماد   در جدول تناوبی: Uun 
عدد اتمی: 110 
 جرم اتمی  : (269.0) amu   
نقطه ذوب: ناشناخته
نقطه جوش: ناشناخته
تعداد پرو تون ها / الکترون ها: 110
تعداد نوترون ها: 159 
طبقه بندی : Transition Metal 
ساختمان بلور: ناشناخته
چگالی: ناشناخته
رنگ: ناشناخته
 

ساختمان اتمی

 


تعداد ترازهای انرزی=7


  اولین تراز انرزی: 2  
  دومین تراز انرزی: 8
  سومین تراز انرزی: 18  
  چهارمین تراز انرزی: 32
  پنجمین تراز انرزی: 32
  ششمین تراز انرزی: 17
  هفتمین تراز انرزی: 1

  مدل اتمی بور مر بوط به عنصر 110


ایزوتوپ  ها

ایزوتوپ              

نیمه  عمر          

Uun-272

10.0 میلی ثانیه

 

 


دانستنیها


تاریخ اکتشاف: 1987 
  دلیل نام گذاری: Un (برگرفته ازکلمه oneبه معنی یک)- un(برگرفته از کلمه one به معنی یک)-  nil(به معنی صفر)ium

ودلیل این نام گذاری آن است که شماره این عنصر در جدول تناوبی 110میباشد
کاربرد ها : هیچ کاربردی کشف نشده است
طریقه ساخت : توسط انسان در آزمایشگاه

به زودی توضیحاتی در مورد دیگر عناصر جدید و ناشنا خته ارائه می شود.
ادامه مطلب

طبقه بندی: علمی، 
نوشته شده در تاریخ شنبه 8 مرداد 1384 توسط حسین برمکی
درباره وبلاگ

سلام من حسین برمکی ساکن شهرستان دیلم و دانشجوی مهندسی مکانیک سیالات دانشگاه خلیج فارس هستم.
-------------------
پست الکترونیک
تماس با مدیر
RSS
ATOM